Bosanski

O školi

 

Slika

Osnovna djelatnost  škole je obrazovanje, odgoj i osposobljavanje učenika koji zaostaju u psihičkom i tjelesnom razvoju i koji nisu u stanju savladati programske sadržaje  redovne srednje stručne škole. Poremećaje u psihičkom i fizičkom razvoju ove djece  uglavnom prate  kombinovane smetnje  koje se manifestuju kao poremećaji motorike, poremećaji govora, EPI napadi, smetnje vida, sluha, poremećaju u ponašanju kao i poremećaji u emocionalno- voljnoj oblasti.

Historijat Škole

 

Slika

O1.11.1988.godine počela je sa radom Srednja škola „dr.Mladen Stojanović“ koja će se u narednom periodu baviti obrazovanjem učenika sa smetnjama u razvoju. Nastala je izdvajanjem odjeljenja iz OOUR Škola za građevinska i tercijalna zanimanja, a bila je smještena u današnjim prostorijama na adresi  Bilmišće 69.

Upisom u  Registar  kantonalnog suda Zeničko-dobojskog kantona , rješenje broj: 12-611-12-22/98. godinje od 15.04.1988.godine, a na osnovu Zakona o srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona , škola je počela pravno egzistirati pod nazivom : JU Specijalna srednja škola  sa sjedištem u Zenici, ul. Bilmišće 69.

 

Rješenjem Općinskog  suda u Zenici, broj 043-0-Reg-10-001079 od 18.06.2010. godine škola je promijenila naziv koji sada glasi: JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje. Osnivačkim pravima škole  raspolaže Zeničko-dobojski kanton.

 

Zanimanja i struke

 

Slika

U školskoj 2016/2017. godini J.U. Srednja  škola za stručno obrzovanje i radno osposobljavanje  Zenica će obrazovati i osposobljavati učenike u 4 (četiri) različitih struka i 4 (četiri) zanimanja i to:

 

* MAŠINSKA STRUKA.-POLUKVALIFIKOVANI BRAVAR

* TEKSTILNA STRUKA- POLUKVALIFIKOVANI KONFEKCIONAR TEKSTILA-

   KROJAČ

* SAOBRAĆAJNA STRUKA-POLUKVALIFIKOVANI I KVALIFIKOVANI

   AUTOLAKIRER

*  POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA STRUKA- POLUKVALIFIKOVANI CVJEĆAR

 

0 0

Anketa

Da li Vam se sviđa naša nova stranica?
Brojač posjeta

Broj online korisnika: 1

Broj jedinstvenih posjeta: 6648

Ukupno pregleda: 35320