Bosanski

O nama

Slika
  1. O1.11.1988.godine počela je sa radom Srednja škola „dr.Mladen Stojanović“ koja će se u narednom periodu baviti obrazovanjem učenika sa smetnjama u razvoju. Nastala je izdvajanjem odjeljenja iz OOUR Škola za građevinska i tercijalna zanimanja, a bila je smještena u današnjim prostorijama na adresi  Bilmišće 69.

  2. Za vrijeme rata  škola je obavljala svoju funkciju u prostorijama Osnovne specijalne škole, da bi se poslije rata , tj. 1997. godine  vratila u svoje prostorije na adresi Bilmišće 69.

  3. Upisom u  Registar  kantonalnog suda Zeničko-dobojskog kantona , rješenje broj: 12-611-12-22/98. godinje od 15.04.1988.godine, a na osnovu Zakona o srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona , škola je počela pravno egzistirati pod nazivom : JU Specijalna srednja škola  sa sjedištem u Zenici, ul. Bilmišće 69.

  4. Rješenjem Općinskog  suda u Zenici, broj 043-0-Reg-10-001079 od 18.06.2010. godine škola je promijenila naziv koji sada glasi: JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje. Osnivačkim pravima škole  raspolaže Zeničko-dobojski kanton.

     

0 0